Benadering2018-09-10T11:34:14+00:00

Onze aanpak: creatief, verstand van zaken en een hoge procesgevoeligheid.

Onze visie als adviesbureau is sterk beïnvloed door de werkwijze van theatermakers en andere kunstenaars. Dat betekent dat we in onze advies- en leertrajecten altijd aansluiten bij ieders persoonlijke kwaliteiten en remmingen. Van daaruit werken we aan een gemeenschappelijke focus die verleidt om het ondenkbare na te durven streven. Zo benutten we interactiepatronen en onzekerheid als bron van creativiteit om de gestelde ambitie te realiseren. 

Vanuit onze achtergrond in leiderschaps- en organisatieontwikkeling geloven we daarnaast dat werkomgeving en leeromgeving zoveel mogelijk overlap dienen te hebben om blijvend resultaat te halen. In trajecten die door Artful Leadership ontwikkeld en begeleid worden, zijn de verbetering van de prestaties in het dagelijks werk en de opvattingen hierover van stakeholders een belangrijk vertrekpunt. Trajecten worden daarom altijd in co-creatie met de direct betrokkenen ontwikkeld en uitgevoerd.

Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van veranderkundige analyse, systemische procesbegeleiding en het benutten van de fysieke ervaring en lichaamswerk als startpunt voor het leren. Dit betekent een scherpe analytische blik in het vaststellen van de kern van het vraagstuk. Gecombineerd met een grote procesgevoeligheid bij het gezamenlijk realiseren van de ten doel gestelde verbetering. Steeds kiezen daarbij voor een inspirerende creatieve aanpak waardoor veranderen en ontwikkelen leuk wordt in plaats van moeilijk en ingewikkeld. 

Onderwerpen:

– het aanbrengen van focus: bepalen van de visie, strategie, doelstellingen en competenties 
– het inrichten van de organisatie: vormgeven aan een organisatie waar innoverend vermogen van medewerkers de ruimte krijgt en tot resulaten leidt 
– het versterken van aanwezige kwaliteiten: vergroten van het verandervermogen van teams en individuen; hen begeleiden bij het uitbouwen van de benodigde kwaliteiten.

De adviseurs van Artful Leadership brengen ongewone interventies en benaderingswijzen in om te helpen de geambieerde verandering te realiseren. De in de theater- én zakenwereld belangrijke combinaties van discipline en vrijheid, deadline en onbekende uitkomst, vakmanschap en verbeelding, zakelijkheid en hartstocht, authenticiteit en illusie vormen hiervoor de inspiratiebron.

Kernbegrippen van waaruit wij werken:

 • integriteit
 • trouw zijn aan jezelf
 • sensitiviteit
 • ontvankelijkheid
 • uitnodigen & aanmoedigen
 • waarderen
 • vooruitzien
 • vrijmaken & vernieuwen
 • erkenning van oorsprong en historie
 • alles wat erbij hoort wordt gezien
 • heldere ordening
 • balans tussen geven en nemen

Ontdek hier vanuit welke benaderingen wij werken en hoe we die toepassen op organisatie-, team en leiderschapsvraagstukken.